Toimisto
Kalevankatu 26 a 16
00100 Helsinki
Y-tunnus: 2912583-5
Puhelin
Myynti: Martin 045 314 0019
Web / Support: Daniil 044 974 5734
Sähköposti
Yleiset/Tarjous: Connect@dsgnrs.fi
Tuki: Support@dsgnrs.fi
Laskut: Laskut@dsgnrs.fi
Rekry: Rekry@dsgnrs.fi
Back

Tekoälyä koskeva lainsäädäntö: uusi aikakausi Euroopassa

Sisällysluettelo

Päivitetty 21. joulukuuta 2023

Olemme todistamassa historiallista hetkeä Euroopan unionin tekoälyn sääntelyssä. Joulukuun 9. päivänä 2023 annettu lehdistötiedote on vasta alkua. Tämä laki ei ainoastaan muovaa tekoälyn tulevaisuutta Euroopassa vaan asettaa globaalin esimerkin. Kysymys kuuluu: miten tämä vaikuttaa teknologian kehitykseen ja yhteiskuntamme perusoikeuksiin?

Tekoälyä koskeva lainsäädäntö: uusi aikakausi Euroopassa
Tekoälyä koskeva lainsäädäntö: uusi aikakausi Euroopassa 1

 

  • Suojatoimet yleiskäyttöiselle tekoälylle

  • Rajoitukset lainvalvonnan biometristen tunnistusjärjestelmien käytölle

  • Kiellot sosiaalisen pisteytyksen ja haavoittuvuuksien hyväksikäytön suhteen

  • Kuluttajien oikeus valittaa ja saada selityksiä

  • Sakot: 35 miljoonaa euroa tai 7% globaalista liikevaihdosta

Tekoälyn kehitys on ollut räjähdysmäistä, ja tämän lainsäädännön tarve on ollut ilmeinen. Lain perimmäinen tavoite on suojella kansalaisia ja demokratiaa, samalla tarjoten selkeät raamit yrityksille ja innovaattoreille. Se ei ole pelkkä säännöstö vaan myös kehys, jonka puitteissa tekoäly voi kehittyä eettisesti ja vastuullisesti.

Tekoalya Koskeva Lainsaadanto Uusi Aikakausi Euroopassa dsgnrs.fi kotisivu yritykselle 2
Tekoälyä koskeva lainsäädäntö: uusi aikakausi Euroopassa 2

Viimeisen puolen vuoden aikana tekoäly on mullistanut monia aloja, erityisesti IT-alaa, joka on kokenut valtavan muutoksen. Tekoälyn integroiminen liiketoimintaan on muuttunut välttämättömyydeksi, ja yrityksemme dsgnrs.fi on ollut tässä eturintamassa. Nyt mekin kehitämme erilaisia verkkosivuja ja verkkokauppoja, hyödyntäen tekoälyteknologiaa innovatiivisilla tavoilla. Tämä uusi lainsäädäntö on siksi erittäin tärkeä meille ja kaikille IT-alan yrityksille. Olemme sitoutuneet seuraamaan tätä tilannetta tarkasti, varmistaaksemme, että kaikki tekoälyn avulla tekemämme työ on lainmukaista. Lisätietoja palveluistamme löydät täältä.

Olen positiivisesti mieltynyt tähän lähestymistapaan, jossa tasapainotellaan innovaation vapauden ja tarvittavien rajoitusten välillä. Tekoäly on ihmiskunnan tulevaisuus, mutta sen kehityksen on tapahduttava hallitusti ja ihmisoikeuksia kunnioittaen. Tämä laki ei ole ainoastaan suoja vaan myös mahdollisuus Euroopalle johtaa globaalia keskustelua tekoälyn eettisyydestä.

Vaikka laki on nyt muotoutumassa, sen todellinen testi on sen soveltamisessa. Seuraavat kuukaudet ja vuodet näyttävät, miten tehokkaasti näitä säännöksiä toteutetaan ja miten ne vaikuttavat innovaatioihin sekä yhteiskunnalliseen hyvinvointiin.

Tekoälyä koskeva lainsäädäntö: uusi aikakausi Euroopassa
Tekoälyä koskeva lainsäädäntö: uusi aikakausi Euroopassa 3

Tekoälyä koskeva lainsäädäntö merkitsee uuden aikakauden alkua, jossa teknologia ja ihmisarvo kohtaavat. Se asettaa Euroopan tekoälyteknologian eturintamaan, samalla suojellen kansalaisia ja tukien innovaatiota. Kiitos, että jaksoit lukea – toivon, että tämä artikkeli herätti ajatuksia ja keskustelua tekoälyn tulevaisuudesta.

“Tekoälylaki: Yhteisymmärrys kattavista säännöistä luotettavalle tekoälylle”

Euroopan parlamentti ja neuvottelijat saavuttivat perjantaina väliaikaisen sopimuksen Tekoälylain osalta. Tämä säädös pyrkii varmistamaan, että Euroopassa suojellaan perusoikeuksia, demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta ja ympäristön kestävyyttä korkean riskin tekoälyltä, samalla kun edistetään innovaatiota ja tehdään Euroopasta alan johtaja. Säännöt asettavat velvoitteita tekoälylle sen potentiaalisten riskien ja vaikutustason perusteella.

Kielletyt sovellukset

Tunnustaen tietyntyyppisten tekoälyn sovellusten aiheuttaman uhkan kansalaisten oikeuksille ja demokratialle, lainsäätäjät sopivat kieltävänsä:

 • Biometriset luokittelujärjestelmät, jotka käyttävät herkkiä ominaisuuksia (kuten poliittisia, uskonnollisia, filosofisia uskomuksia, seksuaalista suuntautumista, rotua);
 • Kasvojen kuvien massahaku internetistä tai valvontakameroista luodakseen kasvojentunnistus tietokantoja;
 • Tunteiden tunnistaminen työpaikoilla ja koululaitoksissa;
 • Sosiaalinen pisteytys sosiaalisen käyttäytymisen tai henkilökohtaisten ominaisuuksien perusteella;
 • Tekoälyjärjestelmät, jotka manipuloivat ihmiskäyttäytymistä kiertääkseen heidän vapaan tahdon;
 • Tekoäly käytetty hyväksi ihmisten haavoittuvuuksien hyväksikäyttämiseen (ikä, vammaisuus, sosiaalinen tai taloudellinen tilanne).

Poikkeukset lainvalvonnalle

Neuvottelijat sopivat useista suojatoimista ja rajoitetuista poikkeuksista biometristen tunnistusjärjestelmien (RBI) käytölle julkisesti saatavilla olevissa tiloissa lainvalvonnan tarkoituksiin, edellyttäen ennalta myönnettyä oikeudellista valvontaa ja tiukasti määriteltyjä rikosluetteloita. “Jälkikäteen” RBI:a käytettäisiin tiukasti henkilön etsintään, joka on tuomittu tai epäilty vakavasta rikoksesta.

“Reaaliaikainen” RBI täyttäisi tiukat ehdot ja sen käyttö olisi aikaa ja sijaintia rajoitettu seuraaviin tarkoituksiin:

 • Uhrien etsiminen (kaappaus, ihmiskauppa, seksuaalinen hyväksikäyttö),
 • Erityisen ja ajankohtaisen terrori-uhkan estäminen, tai
 • Tietyn rikoksen epäillyn paikallistaminen tai tunnistaminen (kuten terrorismi, ihmiskauppa, seksuaalinen hyväksikäyttö, murha, kidnappaus, raiskaus, aseellinen ryöstö, osallistuminen rikollisjärjestöön, ympäristörikos).

Velvoitteet korkean riskin järjestelmille

Korkean riskin tekoälyjärjestelmille (niiden merkittävän potentiaalisen haitan vuoksi terveydelle, turvallisuudelle, perusoikeuksille, ympäristölle, demokratialle ja oikeusvaltiolle) sovittiin selkeistä velvoitteista. Euroopan parlamentin jäsenet onnistuivat sisällyttämään pakollisen perusoikeusvaikutusten arvioinnin, muiden vaatimusten joukossa, joka koskee myös vakuutus- ja pankkisektoria. Tekeillä olevien vaalien ja äänestäjien käyttäytymisen tuloksiin vaikuttavat tekoälyjärjestelmät luokitellaan myös korkean riskin järjestelmiksi. Kansalaisilla on oikeus tehdä valituksia tekoälyjärjestelmistä ja saada selityksiä päätöksistä, jotka perustuvat heihin kohdistuviin korkean riskin tekoälyjärjestelmiin, jotka vaikuttavat heidän oikeuksiinsa.

Turvallisuusrajoitukset yleiskäyttöisille tekoälyjärjestelmille

Ottaen huomioon tekoälyn laajan tehtäväkirjon ja sen kyvyn nopeaan laajenemiseen, sovittiin, että yleiskäyttöiset tekoälyjärjestelmät (GPAI) ja niihin perustuvat GPAI-mallit joutuvat noudattamaan alun perin parlamentin ehdottamia läpinäkyvyysvaatimuksia. Nämä vaatimukset sisältävät teknisen dokumentaation laatimisen, EU:n tekijänoikeuslain noudattamisen ja yksityiskohtaisten yhteenvedon levittämisen koulutuksessa käytetystä sisällöstä.

Korkean vaikutuksen GPAI-malleille, joilla on systeemiriski, parlamentin neuvottelijat onnistuivat saamaan tiukempia velvoitteita. Jos nämä mallit täyttävät tietyt kriteerit, niiden on suoritettava mallin arvioinnit, arvioitava ja lievennettävä systeemiriskejä, suoritettava vastaavaa testausta, raportoitava komissiolle vakavista tapahtumista, varmistettava kyberturvallisuus ja raportoitava

DSGNRS
DSGNRS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *