Toimisto
Kalevankatu 26 a 16
00100 Helsinki
Y-tunnus: 2912583-5
Puhelin
Myynti: Martin 045 314 0019
Web / Support: Daniil 044 974 5734
Sähköposti
Yleiset/Tarjous: Connect@dsgnrs.fi
Tuki: Support@dsgnrs.fi
Laskut: Laskut@dsgnrs.fi
Rekry: Rekry@dsgnrs.fi
Back

Ehdot

SOPIMUS- JA TOIMITUSEHDOT

20.02.2020

Tilaus / Sopimuksen synty
Tilaus on molempia osapuolia sitova, kun asiakas on hyväksynyt kirjallisena (sähköpostilla) toimitetun tarjouksen, tai sopimuksen. Tarjous tai sopimus hyväksytään ilmoittamalla siitä sähköpostilla. Myös suullinen hyväksyntä on sitova. Sopimus katsotaan myös syntyneeksi, mikäli voidaan osoittaa, että kotisivujen suunnittelu on aloitettu molemminpuolisessa yhteisymmärryksessä.

Luonnoksen hyväksyminen
Kotisivujen suunnittelu:
Asiakkaalle esitetään pääsääntöisesti yksi ehdotus kotisivujen rakenteesta, ulkoasusta ja toiminnallisuudesta, jota muokataan asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan. Tarvittaessa tehdään useampia ehdotuksia. Asiakkaan hyväksyessä lopullisen ehdotuksen, on se molempia osapuolia sitova. Mikäli tuotantovaiheessa tai sivujen valmistumisen jälkeen halutaan muutoksia rakenteeseen, ulkoasuun tai toiminnallisuuteen, on niistä sovittava erikseen.

Adwords mainonta:
Asiakkaalle esitetään yksi ehdotus kustakin sopimuksessa sovitusta kampanjasta ja/tai mainosryhmästä, jota muokataan asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan. Asiakkaan hyväksyessä lopullisen ehdotuksen, on se molempia osapuolia sitova. Kampanjan ollessa käynnissä mainontaan tehdään jatkuvasti optimointia, mutta mainonnan kohteen muutoksista ja lisäyksistä on sovittava erikseen.

Julkaisu
Kotisivujen suunnittelu:
Kotisivut julkaistaan, kun tarjouksen mukainen suunnittelutyö on valmis, mikäli asiasta ei sovita muutoin. Kotisivut tuotetaan siten, että ne ovat kokoajan nähtävillä Internetissä, mikäli asiakas ei erikseen ilmoita, että niiden tulee olla piilotettuna erikseen sovittavaan julkaisuajankohtaan asti. Mikäli julkaisu viivästyy DSGNRSn toimesta, pyritään siirto tekemään ensitilassa tai erikseen sovittavana ajankohtana.

Mikäli kyseessä on kotisivujen uudistus, domain osoittaa vanhoille sivuille ja uusilla sivuilla on käytössä väliaikainen domain. Julkaisun jälkeen domain siirretään osoittamaan uusille kotisivuille. Mikäli asiakas haluaa siirtää siirron ajankohtaa, tulee siitä sopia erikseen. Mikäli siirto viivästyy DSGNRSn  toimesta, pyritään siirto tekemään ensitilassa tai erikseen sovittavana ajankohtana.

Adwords mainonta:
Mainos kampanja käynnistetään, kun tarjouksen mukainen suunnittelutyö on valmis ja asiakas on hyväksynyt kampanjakokonaisuuden. Mikäli kampanjan käynnistys viivästyy DSGNRSn toimesta, pyritään siirto tekemään ensitilassa tai erikseen sovittavana ajankohtana.

Laskutus
Kotisivujen suunnittelu:
Kotisivujen suunnittelutyö laskutetaan kokonaisuudessaan, kun kotisivut on julkaistu tai viimeistään 28 vuorokauden kuluttua siitä, kun kotisivujen lopullinen luonnos on hyväksytty ja asiakas on antanut luvan aloittaa kotisivujen tuotannon julkaisujärjestelmällä. Mikäli tarjouksen mukainen suunnittelutyö viivästyy DSGNRS toimien takia, laskutus alkaa erikseen sovittuna ajankohtana.

Adwords mainonta:
Laskutus tapahtuu 1kk välein kampanjan aloituksesta sopimuksen keston ajan.

Sisältövastuu
Asiakas vastaa itse tuottamastaan sisällöstä, asiasisällön oikeellisuudesta, käyttö- ja tekijäinoikeuksista ja lainmukaisuudesta.

DSGNRS vastaa tekstisisällöstä kokonaisuudessaan vain, jos sen tuotanto on lisäpalveluna tilattu. Silloinkin asiakas on velvollinen tarkistamaan asiasisällön oikeellisuus.

DSGNRS vastaa asiakkaan toimittaman sisällön oikoluvusta silloin, kun siitä on erikseen sovittu. Asiakas vastaa aina itse tekemistään muokkauksista ja päivityksistä.

Kuvien toimittaminen ja käyttöoikeudet
Kuvaoikeuksista ja hankinnasta vastaa DSGNRS  silloin, kun siitä on erikseen sovittu. Asiakas vastaa kuvaoikeuksista silloin kun se toimittaa kuvat. Päivittäessään sivuja asiakas vastaa itse tuomiensa kuvien hankinnasta ja käyttöoikeuksista.

Muut ehdot
Toimittajalla on oikeus kaikkiin tekemiinsä graafisiin elementteihin, sisältöön sekä ohjelmakoodiin. Toimittajalla ei ole oikeuksia asiakkaan itse tekemään ulkoasuun tai palveluun syöttämiin tietoihin, kuviin, videoihin tai muuhun sisältöön.

DSGNRSn on oikeus käyttää kotisivuja tai Adwords mainontaa referenssinä, ellei asiakas sitä erikseen kirjallisesti kiellä.

DSGNRSlla on oikeus muuttaa palvelun hinnoittelua sekä maksuperustetta. Muutokset astuvat voimaan aina seuraavan laskutuskauden alussa. Lainsäädännöllisistä tai verotuksellisista syistä aiheutuvat hinnanmuutokset astuvat voimaan välittömästi.

Asiakkaan tulee huolehtia itse toteuttamansa sisällön lainmukaisuudesta ja tekijänoikeuksien noudattamisesta.

Sopimuksen siirtäminen
Asiakkaalla ei ole oikeutta ilman DSGNRSn suostumusta siirtää tätä sopimusta edelleen. DSGNRSlla on oikeus siirtää tämä sopimus toiselle yhtiölle ilmoittamalla siitä asiakkaalle.

Erimielisyydet
Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta johtuvat erimielisyydet ja riitaisuudet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli neuvottelu ei johda Osapuolia tyydyttävään tulokseen, ratkaistaan erimielisyydet Helsingin käräjäoikeudessa.